Yönetim Kurulu Mesajı

Ülkemizin saygın yüksek öğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin mezunlarını tek bir çatı altında toplamak ve mezunlar arasında sosyal, mesleki, bilimsel ve kültürel anlamda dayanışmayı sağlamayı amaçlayarak, 20 Eylül 2006 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunlar Derneğini (DEMÜFDER) kurmuş bulunuyoruz.

Mühendislik Fakültesi Mezunlar Derneğimizin çalışma konularını Tüzüğümüzde belirtmiş olduğumuz gibi;

  • Mezunlarını arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkilerini geliştirmek.
  • Mezunların sosyal, bilimsel, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak.
  • Mezunların, DEÜ Mühendislik Fakültesi ve DEÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek.
  • Üniversite'nin kuruluş gününde (yıl dönümünde) ve diğer belirli günlerde, anma ve kutlama programlarına iştirak etmek.
  • Mezunların ihtiyaç fazlası kitap, defter, ders notu, alet ve edevatlarını toplayarak, halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde okuyan ve maddi sıkıntısı olan öğrencilere ulaştırmak.
  • Mezunların bilgi ve mesleki becerilerini arttırmak ve geliştirmek amacıyla konferans, panel, sempozyum düzenlemek, mesleki araştırma yapmak ve bunların sonuçlarını yayımlamak.
  • Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, kütüphane ve lokal açmak.
  • Başarılı ve gereksinimi olan Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi öğrencilerine burs vermek veya burs bulunması konusunda yardımcı olmak.
  • Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.
  • DEÜ Mühendislik Fakültesi'nin misyon, vizyon ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine Dernek ve üye olanakları vasıtasıyla yardımcı olmak.

şeklinde sıralayabiliriz.

Mühendislik Fakültemizden bugüne değin mezun olmuş yaklaşık 15.000 mezunumuzu yeni kurulan Mezunlar Derneği çatısı altında bir araya gelerek, fakültemizi ülkenin en iyi ve dünyanın da sayılı mühendislik eğitimi veren saygın bir Mühendislik Fakültesi olması yolunda gösterilecek çabalara destek olmaya ve doğacak sinerji ile hep beraber bu uğurda çalışmaya davet ediyoruz.

Eğer ben fakültem ve mezunu olduğum bölüm için ne yapabilirim diye düşünen mezun arkadaşlarımız varsa, şimdi onların önünde çok güzel bir fırsat var. Fakültemiz ve mezunu olduğumuz bölümler için yapabileceğimiz en güzel çalışma, fakültemiz ve bölümünüzün vizyonu ve misyonu doğrultusunda en kaliteli eğitimi veren, en çok tercih edilen, en saygın ve en modern bilimsel imkanların kullanıldığı bir eğitim kurumu olması yolunda yapılan çalışmalara Mezunlar Derneği çatısı altında katılmak ve faal olarak çalışmaktır.

İzmir merkezli kurulan mezunlar derneğimizin ileriki tarihlerde ülkemizin diğer şehirlerinde de şubelerinin açılmasını arzulamaktayız. Böylece günümüzde önemi her geçen gün artmakta olan sivil toplum örgütleri içerisinde, DEMÜFDER olarak bizde güçlü bir şekilde yer almış olacağız.

Saygılarımızla
DEMÜFDER
Yönetim Kurulu