Tarihçemiz

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunlar Derneği ( DEMÜFDER ) 20.09.2006 tarihinde yedi mezun mühendis arkadaşımız tarafından kurulmuştur. Dernek merkezi İzmir ili olup, zaman içerisinde Mühendislik Fakültemizin mezunlarının bulunduğu diğer illerde de derneğin şubelerinin açılması planlanmıştır. Mezunlar Derneğimiz 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Yönetmelikleri gereği yönetilmektedir.

Derneğimizin kurucu yönetim kurulu;

Hakan Tolungüç Yönetim Kurulu Başkanı Maden Yük. Müh.
S.Kenan Keskinoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Yük. Müh.
Çiğdem S. Şaroğlu Genel Sekreter Endüstri Müh.
Bekir Döveroğlu Sayman Elektrik Elekt. Müh.
Prof. Dr. Funda Akgün Üye Jeoloji Müh.
Doc. Dr. Deniz Dölgen Üye Çevre Müh.
Levent Kubilay Üye Makine Müh.

Tüm mezunlarımızı aynı çatı altında toplayarak mesleki, sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan derneğimizin çalışma konuları ile çalışma biçimi ve yöntemleri kuruluş tüzüğünde belirtilmiştir. 

2006 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanlık görevinde bulunan Sayın Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş'in derneğin kuruluş aşamasında verdiği destek ve cesaret, DEMÜFDER'in sağlam temeller üzerine kurulmasına ve hızla örgütlenmeye başlayarak İzmir'in ve hatta ülkemizin önemli bir sivil toplum örgütü olmayı hedeflemesine neden olmuştur.