Misyon ve Vizyon

   

Vizyonumuz

  "Atatürkçü düşünce ve ilkelere bağlı, toplumsal ve çevresel değerlere duyarlı, mezunlarının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkıda bulunan, tüm mezunlarını bünyesinde toplamış önder ve örnek bir dernek olmak."  

Misyonumuz

  • Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin iyi yetişmesine katkıda bulunacak staj ve burs imkanı sağlamak,
  • Mezunların sosyal, kültürel, sportif ve mesleki gelişimine katkıda bulunarak istihdam imkanlarını artırmak
  • Fakültemizin gelişimine katkıda bulunacak stratejik iş birliği ortaklıkları kurulmasına katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası bilinirliği artırmak
  • Toplum yararına projeler üretmek
  • Mezunlar ile öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmek