Üyelik Geliştirme Komitesi

Üyelik Geliştirme Komitesi, yeni stratejiler geliştirerek 1983 yılından bu yana verdiği DEÜ Mühendislik Fakültesi mezunları ile iletişimi sağlamayı ve bu bağlamda derneğimize yeni üyeler kazandırmayı hedefleyen komitedir.