Mali Kaynak Yaratma Komitesi

Komitenin amacı, yeni projeler üreterek DEÜ Mezunlar Derneğinin gelirlerini arttırmaktır. Projelerde hedef, mezunlar arasındaki dayanışmayı arttırmaktır. Ayrıca komite, mezunlarımız ve öğrenciler arasında dayanışmayı arttırmayı hedefleyerek öğrencilere burs olanakları sağlamak için de çalışmalar yürütmektedir.