Kariyer Komitesi

Kariyer Komitesi, mezunlarımıza istihdam sağlayan firmalar ile mezunlarımız arasında irtibatı sağlayarak, mezunlarımızın kolaylıkla iş bulmasına yardımcı olmaya çalışan komitedir.  

Komitenin diğer bir amacı, DEÜ'lü  öğrenciler ile DEÜ mezunları arasındaki ilişkileri geliştirmektir. Bu amaca yönelik olarak da çeşitli projeler geliştirilerek, öğrencilere staj ve burs imkanları oluşturmaktır.