DEMÜFDER Olağan Genel Kurulu - 02/11/2021

DEMÜFDER Olağan Genel Kurulu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunlar Derneğimizin olağan genel kurulu 16.11.2021 tarihinde DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası 1 nolu seminer salonunda saat 18:00'da; yeterli çoğunluk sağlanamaz ise yine aynı yer ve saatte 02.12.2021 tarihinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. 

Derneğimiz Üyelerine Duyurulur

 

                    Saygılarımızla

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

        Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM :

 

1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması 

4. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi

6. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

8. Dilek ve Temenniler

9. Kapanış